برچسب: مرکز رشدووآوری

نخستین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی برگزار می شود

کارگاه دانش‌افزایی با موضوع مروری بر معضل شکاف مسئولیت در هوش مصنوعی و راهکارهایی برای توسعه مسئولانه آن برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی