برچسب: مرتضی روحانی

بایسته‌های گروه غرب‌شناسی در آستانه‌ی تحولی بنیادین

مصاحبه با دکتر روزبه زارع مدیر گروه غرب‌شناسی در راستای سلسله گفتگوهای علمی با مدیران گروه‌های پژوهشگاه.

سلام فرمانده، پروپاگاندای دولتی نیست

تازه ترین یادداشت حجت‌الاسلام مرتضی روحانی مدیر گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه در خصوص سرود سلام فرمانده.

الهیات سیاسی حوزه‌ی تمرکز گروه غرب‌شناسی است

فعالیت‌های جاری گروه غرب‌شناسی توسط حجت‌الاسلام مرتضی روحانی تبیین شد

غرب‌شناسی نیازمند مطالعات میان‌رشته‌ای است

در راستای سلسله گفت‌وگوهای علمی با مدیران گروه‌های علمی پژوهشگاه این بار خدمت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی روحانی، مدیر گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه رفتیم.

چرا باید کانت بخوانیم؟

تاریخ فلسفه از دوران پیش‌سقراطیان تا کنون مملو از متفکران و فیلسوفانی با دیدگاههای متنوع و متعارض است. فلاسفه‌ای که هر کدام در موضوع یا موضوعاتی تفکر و تعمق کرده و سخن گفته‌اند. 

یادداشت هفته

نشست‌های علمی