برچسب: مذاکره

نمایش دودستگی در برابر آمریکا به زیان منافع ملی است

دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در یاددشتی به بررسی رویکرد دوگانه برخی مسئولان به موضوع مذاکره پرداخت.

بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های جوان با محوریت مذاکره با آمریکا

موضوع مذاکره با آمریکا چه قبل از برجام و چه بعد از آن درعرصه سیاست خارجی کشورمان باعث شد تا در گفت‌وگویی کوتاه با آقای محمدحسن شاهنگی درخصوص کتاب‌هایی که در مرکز پژوهش‌های جوان به این مهم پرداخته است بنشینیم.  

مذاکره با آمریکا از منظر قرآن کریم

دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی مذاکره با آمریکا از منظر قرآن کریم پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی