برچسب: مدیریت زنان

کرسی علمی ترویجی “بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون”...

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی "بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون" روز شنبه مورخ ۱۴ بهمن‌ماه جاری توسط توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه درسالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون...

کرسی علمی ـ ترویجی "بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون"، توسط پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی