برچسب: مدیریت اسلامی بعد از انقلاب

نهمین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”مروری بر فلسفه مدیریت اسلامی(بعد از انقلاب)” توسط گروه مدیریت اسلامی و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی