برچسب: مدارس نسل آینده

راه بازسازی فرهنگی کشور با تعلیم و تربیت نسل آینده

برگزاری میزگرد تخصصی «ساختار فرهنگی و نهاد دین» ذیل همایش ملی «منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور».

یادداشت هفته

نشست‌های علمی