برچسب: محمود مهام

آئین رونمایی از دو اثر ارزشمند در زمینه نقد سند ۲۰۳۰...

از دو اثر ارزشمند در زمینه نقد سند ۲۰۳۰ در خلال برگزاری همایش علمی”چالش های سند۲۰۳۰" رونمایی خواهد شد.

کتاب مداخله در بافت مجتمع‌های زیستی

معرفی کتاب “مداخله در بافت مجتمع‌های زیستی؛ تحلیلی انتقادی بر سند ۲۰۳۰” به قلم دکتر محمود مهام

کرسی ترویجی پاندمی کرونا و مسأله حکمرانی جهانی

برگزاری کرسی علمی ترویجی به صورت مجازی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه

کرسی ترویجی نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها

کرسی علمی ترویجی با موضوع “نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها (با تاکید بر COVIDE19)“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مقاومت فرهنگی؛ معنا، امکان و راهبردها

نشست علمی “مقاومت فرهنگی؛ معنا، امکان و راهبردها” توسط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، دوشنبه ۸ مهرماه ۹۸ در سالن جلسات...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی