برچسب: محمد ملک زاده

نظریه جامعه نجات

کرسی علمی ـ ترویجی با موضوع «نظریه جامعه نجات» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

شاخص های موفقیت دولت شهید رئیسی در عرصه سیاست خارجی

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

هم اندیشی علمی شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم برگزار...

برگزاری هم‌اندیشی علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و مجازی

نقش شهید امیرعبداللهیان در بیداری جهانی علیه رژیم صهیونیستی

گفت‌وگو با حجت الاسلام دکتر محمد ملک زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

جریان خودتحقیرِ غربگرا چشم را بر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی...

گفتگو با حجت الاسلام دکتر محمد ملک زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی