برچسب: محمد شفیعی فر

شکاف اصلی در جامعه ایران، سنت و تجدد است

نشست علمی «جامعه شناسی انتخابات ریاست جمهوری» به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

نشست علمی جامعه‌شناسی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری

برگزاری نشست علمی با موضوع “جامعه‌شناسی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری“ به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ از سوی گروه مطالعات انقلاب اسلامی

کرسی ترویجی مساله عدالت طلبی در ایران

کرسی علمی ترویجی با موضوع “مساله عدالت طلبی در ایران با نگاه به اندیشه جریان‌های فکری“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

ایران در آستانه کودتای ۱۲۹۹ کاملا از هم گسیخته بود

کرسی علمی ترویجی با عنوان «دیالکتیک عوامل داخلی با نظام جهانی در کودتای اسفند سال۱۲۹۹» در گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست کارآمدی انقلاب و چالش کارآمدی دولت‌ها برگزار شد

نشست کارآمدی انقلاب و چالش کارآمدی دولت‌ها با حضور آقایان حجج الاسلام و المسلمین علی ذوعلم، مهدی جهان، دکتر محمد شفیعی‌فر و اعضای شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی