برچسب: محمد حسن قدردان قراملکی

فلسفه عدم ذکر نام علی(ع) در قرآن؟

نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن قدردان قراملکی عضو هیأت علمی گروه کلام اسلامی و الهیات جدید پژوهشگاه

کرسی ترویجی تأملی در ارزش معرفتی قاعده حسن و قبح عقلی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه

کتاب نقد مکتب تفکیک: دفتر اول (مبانی) منتشر شد

کتاب نقد مکتب تفکیک: دفتر اول(مبانی) اثر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی منتشر شد.

کتاب نقد مکتب تفکیک: دفتر دوم (مسائل کلامی) منتشر شد

کتاب نقد مکتب تفکیک: دفتر دوم(مسائل کلامی) اثر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی منتشر شد.

مبانی کلامی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مصاحبه حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی، عضو هیات علمی گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی