برچسب: محمد حسن قدردان قراملکی

کرسی ترویجی تأملی در ارزش معرفتی قاعده حسن و قبح عقلی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه

کتاب نقد مکتب تفکیک: دفتر اول (مبانی) منتشر شد

کتاب نقد مکتب تفکیک: دفتر اول(مبانی) اثر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی منتشر شد.

کتاب نقد مکتب تفکیک: دفتر دوم (مسائل کلامی) منتشر شد

کتاب نقد مکتب تفکیک: دفتر دوم(مسائل کلامی) اثر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی منتشر شد.

مبانی کلامی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مصاحبه حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی، عضو هیات علمی گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه.

کتاب دو جلدی مبانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد

مجلد دو جلدی مبانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا شاکرین و با همکاری حجج‌اسلام و آقایان محمدحسن قدردان قراملکی، محمدجواد رودگر، محمد جداری عالی و فاضل حسامی منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی