برچسب: محمدرضا خاکی قراملکی

نشست علمی معنا داری تفکیک فلسفه دین به اسلامی و سکولار

ششمین نشست ارائه مقاله همایش فلسفه دین اسلامی با عنوان “معنا داری تفکیک فلسفه دین به اسلامی و سکولار بر اساس شاخصه‌های آن در الهیات غرب ” برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی