برچسب: محمدحسین پورامینی

عدم وجود قانون جامع در خصوص حمایت از محور مقاومت

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “ لزوم تدوین قانون جامع در خصوص حمایت از محور مقاومت” برگزار شد.

قدرت میدان، پشتوانه «دیپلماسی موفق» دولت شهید آیت الله رئیسی

نوشتاری از حجت‌الاسلام محمدحسین پورامینی مدیر حلقه نظام پردازی پژوهشگاه

سلاح‌های هسته‌ای باعث بازدارندگی و تأمین امنیت نمی شود

نوشتاری از حجت الاسلام محمدحسین پورامینی مدیر حلقه نظام پردازی اسلامی پژوهشگاه

جامعه شیعی ایران از دیپلماسی زیارت غفلت کرده است

گفتگوی حجت‌الاسلام محمدحسین پورامینی در هفتمین قسمت از پرونده نگاهی به «چهل سال دیپلماسی فرهنگی»

هشت جلد دیگر از مجموعه مهارت‌های طلبگی در آستانه انتشار

هشت جلد جدید از مجموعه کتاب‌های مهارت‌های طلبگی که توسط گروه سنت‌های حوزوی وآداب طلبگی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه به زودی منتشر خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی