برچسب: محمدباقر پورامینی

 الهیات مقاومت بر باورهای دینی استوار است

نشست علمی- ترویجی "الهیات مقاومت” توسط گروه کلام و الهیات معاصر پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

نشست علمی الهیات مقاومت

برگزاری نشست علمی- ترویجی توسط گروه کلام و الهیات معاصر پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

مفاهیم دینی در بافت موقعیتی معنا شوند

کرسی علمی ترویجی «بررسی بافت موقعیتی مفهوم “عبادت” برگزار شد.

کرسی ترویجی بررسی بافت موقعیتی مفهوم عبادت

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه

بیان خودشناسی و خود دوستی به عنوان آموزه تربیتی در صحیفه...

بررسی ابعاد تربیتی صحیفه سجادیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر پورامینی، مدیر گروه کلام پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی