برچسب: محسن مهاجرنیا

ایزدهی: فقه سیاسی، راهکار کارآمد سازی نظام سیاسی شیعه در عصر...

کرسی ترویجی غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی))، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی گفتمان انقلابی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "گفتمان انقلابی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی ترویجی غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی برگزار می‌گردد

کرسی علمی- ترویجی “غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی))”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

نشست فلسفه سیاسی در ساحت انقلاب اسلامی برگزار شد

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین پیش‌نشست علمی در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» برگزار شد.

اولین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

اولین پیش‌نشست علمی با موضوع ”فلسفه سیاسی در ساحت انقلاب اسلامی” توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی