برچسب: مجید قیصری

امر قدسی همیشه باور نیست؛ بلکه فراباور است

نشست نقد و بررسی رمان «شیر نشو» در راستای مجموعه نشست‌های «روایت داستانی از امر قدسی» برگزار شد.

نشست علمی نقد و بررسی کتاب شیرنشو

دومین نشست از سلسله نشست‌های روایت داستانی از امر قدسی با عنوان نشست نقد و بررسی کتاب شیرنشو برگزار می‌شود.

نشست نقد و بازکاوی کتاب شماس شامی برگزار می‌شود

نشست علمی «بررسی نظریه روایت داستانی از امر تاریخی؛ برپایه نقد و بازکاوی کتاب شماس شامی» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی