برچسب: مجتهد شبستری

نقدی بر نظریه مجتهدشبستری در مورد زبان دین

به همت قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه همایش ملی فلسفه دین اسلامی، روز پنجشنبه ۲۷ آذر به صورت مجازی برگزار شد.

عدم انسجام در منظومه هرمونتیکی مجتهد شبستری

دکتر مسعود فیاضی عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در مقاله «عدم انسجام در منظومه هرمونتیکی مجتهد شبستری» به بررسی و نقد اندیشه‌های مجتهد شبستری پرداخت.

درنگی در نگاه مجتهد شبستری به مسئله عصمت پیامبر اکرم(ص)

حجت‌الاسلام قاسم ترخان عضو هیأت علمی گروه کلام پژوهشگاه در مقاله «درنگی در نگاه مجتهد شبستری به مسئله عصمت پیامبر اکرم(ص)» به بررسی و نقد اندیشه های مجتهد شبستری پرداخت.

بررسی و نقد نگره قرآن­‌شناختی مجتهد شبستری

حجت‌الاسلام حمیدرضا شاکرین، عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در مقاله بشری‌انگاری قرآن کریم بر اساس نگره افعال گفتاری به بررسی و نقد نگره قرآن­‌شناختی مجتهد شبستری پرداخت

فروکاست دین با تجربه‌انگاری گوهر دین

 حجت‌الاسلام محمد کاشی‌زاده عضو هیأت علمی گروه کلام پژوهشگاه، در یادداشتی به نقد نظریه تجربه دینی دانستن گوهر دین پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی