برچسب: ماجرای فدک

فدک نماد حق‌خواهی و مظلومیت حضرت فاطمه(س) و امیرمومنان علی(ع)

نوشتاری مستخرج از مقاله «فدک» جلد اول دانشنامه فاطمی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی