برچسب: قدیس

در ساختمان کلی اثر قدیس با روایت قاب‌گذاری شده مواجهیم

نشست نقد و بررسی کتاب قدیس نوشته ابراهیم حسن بیگی در راستای مجموعه نشست‌های «روایت داستانی از امر قدسی» برگزار شد.

نشست علمی نقد و بررسی کتاب قدیس

نشست‌های نقد و بررسی با عنوان روایت داستانی از امر قدسی به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی