برچسب: فیلم زشت و زیبا

سه‌گانه اگزیستانس، اشراق و عرفان/ تأملی در فیلم زشت و زیبا

یادداشتی از مهدی عباس‌زاده، عضو هیأت علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که در آن به بررسی فیلم «زشت و زیبا» ساخته احمدرضا معتمدی می‌پردازد.

دومین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی فیلم فلسفه برگزار...

دومین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی فیلم فلسفه توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی