برچسب: فیلسوف فروتن

کتاب فیلسوف فروتن به چاپ دوم خود رسید

کتاب فیلسوف فروتن: مجموعه مقالات و مصاحبه‌های نکوداشت پروفسور محمد لگنهاوزن، به کوشش دکتر حمید امیرچقماقی برای دومین بار راونه بازار نشر شد. 

یادداشت هفته

نشست‌های علمی