برچسب: فلسفه

نشست علمی چالش فلسفه و ادبیات و مناسبت‌های آن با یکدیگر

نشست علمی «چالش فلسف و ادبیات و مناسبت‌های آن با یکدیگر» توسط گروه ادبیات اندیشه و گروه فلسفه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

علامه طباطبایی و اجتهاد جامع

نوشتاری از محمد علی اردستانی با موضوع علامه طباطبایی و اجتهاد جامع منتشر شد

نشست علمی تحلیل فرهنگ مقاومت از منظر فلسفه فرهنگ

نشست علمی «تحلیل فرهنگ مقاومت از منظر فلسفه فرهنگ» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی و گروه فلسفه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

در تفسیر آیه «ما رمیت اذ رمیت…»

نوشتاری از حجت الاسلام والمسلمین حسین عشاقی منتشر شد

نشست علمی فرهنگ از منظر فارابی

ششمین جلسه از پیش نشست‌های همایش ملی فلسفه فرهنگ، با موضوع “فرهنگ از منظر فارابی” توسط گروه فرهنگ‌پژوهی با همکاری گروه فلسفه برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی