برچسب: فلسفه زیست فضای مجازی

نشست علمی فلسفه زیست فضای مجازی برگزار شد

نشست علمی فلسفه زیست فضای مجازی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت اندیشکده مطالعات علم، فرهنگ و فناوری تداوم با حضور اساتید این حوزه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی