برچسب: فلسفه اجتماعی

کتاب فلسفه اجتماعی در قرآن منتشر شد

کتاب فلسفه اجتماعی در قرآن اثر دکتر سیدحسین فخر زارع در گروه علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شد.

فلسفه اجتماعی قرآن پاسخگوی دغدغه‌های اندیشه‌ای ذهن کاوشگر بشر است

کرسی علمی توسط گروه تخصصی قرآن و علوم انسانی در پژوهشگاه به صورت مجازی و تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

کرسی ترویجی ناثنویت‌گرایی در فلسفه اجتماعی

کرسی علمی ترویجی به صورت مجازی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی