برچسب: فرهنگستان پزشکی

تقدیر از دکتر مهدی عباس زاده در جشنواره علمی فرهنگستان علوم...

جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی برگزیدگان خود را شناخت.

کارگاه علمی فلسفه معنویت و نظریه سلامت معنوی برگزار می شود

کارگاه نظریه سلامت معنوی با ارائه آیت الله علی اکبر رشاد برگزار می شود

سلامت معنوی از نهج البلاغه قابل استخراج است

دومین روز از نخستین کارگاه دانش افزایی و مهارت آموزی سلامت معنوی اسلامی روز جمعه هفتم شهریورماه سال جاری در تهران برگزار شد.

تعمیم سلامت معنوی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی

ششمین پنل کارگاه دانش افزایی سلامت معنوی با عنوان تعمیم سلامت معنوی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی