تقدیر از دکتر مهدی عباس زاده در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی برگزیدگان خود را شناخت.

برترین‌های جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی سال ۱۴۰۱ با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و جمعی از اعضای فرهنگستان معرفی و با اهدای لوح از آن‌ها قدردانی شد.

در این همایش از آیت الله علی اکبر رشاد و دکتر مهدی عباس زاده (محقق همکار) به عنوان رتبه اول طرح های تحقیقاتی برای تدوین مستند آشنایی با سلامت معنوی اسلامی ویژه آموزش عالی سلامت با اهداء لوح سپاس تجلیل شد.