برچسب: غرب زدگی

آزادیِ «اهانت به دین» در غرب!

یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ریشه‌های بی‌اعتباریِ دین در غربِ متجدِّد: . این‌که آزادی در غرب، حتّی مرزها و...

نشست علمی آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی برگزار می‌شود

نشست «آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی» توسط گروه غرب‌شناسی با همکاری گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی