برچسب: علی آقا پیروز

تمرکز و عدم تمرکز در نظام اداری اسلام

سخنرانی حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در کرسی علمی ترویجی

بر اساس آموزه‌های دینی اصل بر عدم جواز دخالت دولت در...

سخنرانی حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در کرسی ترویجی

کرسی ترویجی الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی سیاست گذاری اجتماعی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

برگی از کارنامه مدیریتی سردار دل ها

نوشتاری از حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاهlndv

یادداشت هفته

نشست‌های علمی