برچسب: علم سکولار

همه ویژگی‌های علم سکولار در علوم انسانی مدرن، وجود دارد

 یادداشتی اختصاصی از دکتر رمضان علی‌تبار، عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به مناسبت هفته پژوهش

یادداشت هفته

نشست‌های علمی