برچسب: علامه مظلوم

روزگارِ بدونِ علامه‌ی مظلوم فرا رسید

سال‌ها پیش از این، در انتظارِ «رفتن» بودی؛ می‌گفتی آنچه که در توانت بوده است را به انجام رساندی و دیگر باید بار ِسفر ببندی و راهی ابدیّت شوی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی