برچسب: عدالت جنسیتی

رمز پیشرفت کشور توانمند کردن مردم است

سخنرانی دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در نشست علمی «عدالت جنسیتی و حقوق زن و خانواده»

رودگر: سیر و سلوک اسلامی و ثقلینی جنسیت بردار نبوده و...

به همت حلقه تخصصی مطالعات زن و خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی، صبح امروز سه‌شنبه مورخ 5 دی‌ماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی برگزار می‌شود

به همت حلقه تخصصی مطالعات زن و خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی، روز سه شنبه مورخ 5 دی ماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی