برچسب: عبدالعلی بازرگان

نقد یک ادعا

جدیدترین یادداشت حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری در پاسخ به مدعای آقای عبدالعلی بازرگان

منع نقل حدیث از انگاره تا آگاهی

جدیدترین یادداشت حجت الاسلام محمدرضا جباران با عنوان منع نقل حدیث از انگاره تا آگاهی منتشر شد

نقدی بر اظهارات عبدالعلی بازرگان در تدوین کتب احادیث

حجت الاسلام حسین عشاقی در یادداشتی به نقد اظهارات عبد العلی بازرگان در تدوین کتب احادیث پرداخت

یادداشت هفته

نشست‌های علمی