برچسب: صفدر الهی راد

نشست علمی اسلامی سازی علوم از منظر علامه مصباح

دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «اسلامی سازی علوم از منظر علامه مصباح» برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی