برچسب: شهید خدمت

سلوک سیاسی و سیاست سالکانه

نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد رودگر عضو هیأت علمی گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه

رئیس جمهوری در تراز حکومت دینی و ولایی

نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد رودگر عضو هیأت علمی گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه

شهید رئیسی، پایه اصلی و اخلاقی دولت‌مداری در ایران بود

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

احیای اعتماد اجتماعی و خیرخواهی در دولت سیزدهم

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

دولت سیزدهم سرمایه اجتماعی را افزایش داد

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی