برچسب: سید کاظم سیدباقری

کرسی علمی- ترویجی نظریه‌های عدالت اجتماعی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "نظریه‌های عدالت اجتماعی" توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار می‌شود.

مهاجرنیا: از نگاه رهبرمعظم انقلاب، روش استنباط فقهی باید در کلام...

کرسی علمی ـ ترویجی «روش‌شناسی کلام سیاسی با تأکید بر کلام سیاسی آیت الله خامنه‌ای»، توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

اصرار بر بی‌حجابی در صورت دانستن ضوابط شرعی موجب مسئولیت دولت...

کرسی علمی ترویجی «حاکمیت و حجاب» توسط حلقه مطالعات خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

قرآن کریم، اولین منبع اندیشه سیاسی اسلام است

آیین اختتامیه هجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه با شش اثر قابل تقدیر و تحسین از پژوهشگاه و انتخاب سازمان انتشارات به عنوان ناشر برگزیده به پایان رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی