برچسب: سید محمد تقی موحد ابطحی

کرسی ترویجی نقشه مفهومی علم‌گرایی و برخی مفاهیم مرتبط

کرسی علمی ترویجی «مفهوم علم‌گرایی و برخی مفاهیم مرتبط» توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی نقد و بررسی دیدگاه دکتر خسرو باقری در باب علم...

کرسی علمی- ترویجی "نقد و بررسی دیدگاه دکتر خسرو باقری در باب علم دینی”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی