برچسب: سید محمدحسن جواهری

بیانی تازه‌ از اعجاز تشریعی و اعجاز شبکه معارفی و تشریعی

نوشتاری از سید محمدحسن جواهری عضو هیات علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

مهلت ارسال مقالات همایش ملی اعجاز قرآن با تاکید بر آراء‌...

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش ملی اعجاز قرآن با تاکید بر آراء علامه طباطبایی(ره) تا پایان مهرماه جاری تمدید شد.

اصرار بر بی‌حجابی در صورت دانستن ضوابط شرعی موجب مسئولیت دولت...

کرسی علمی ترویجی «حاکمیت و حجاب» توسط حلقه مطالعات خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی “حاکمیت و حجاب” برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ حاکمیت و حجاب”، توسط حلقه مطالعات خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

جواهری: بررسی آیات حجاب نشان از مهندسی بودن نزول آن‌ها دارد

کرسی علمی ترویجی “مهندسی حجاب در عصر نبوی(ص) از دیدگاه قرآن” سه شنبه مورخ 10 مهر ماه جاری توسط مرکز مطالعات بین رشته‌ای برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی