برچسب: سید حسین میرمعزی

کرسی علمی- ترویجی جایگاه قاعده حیازت در نظام اقتصادی اسلامی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه اقتصاد پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

سلسه دوره‌های مدیریت تحول علوم انسانی برگزار می‌شود

سلسله دوره‌های مدیریت تحول علوم انسانی از سوی ستاد راهبری علوم انسانی اسلامی حوزه علمیه با محوریت ارائه الگوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

قرن پانزدهم شمسی زمان اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی با ارائه مقاله ای به دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به تبیین منطقِ ساختار کلان سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت پرداختند.

نظام عِلّی – معلولی مهمترین وجه تمایز اقتصاد اسلامی با سایر...

سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحسین میرمعزی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه

گزارشی از فعالیت ستاد حوزوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

گزارشی از فعالیت ستاد حوزوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط حجت الاسلام دکتر میرمعزی منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی