برچسب: سیدمحمدحسن جواهری

نبود ترجمه مناسب قرآن برای کودکان

سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری، عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

توقیفی بودن ترتیب سوره‌ها در زمان پیامبر اکرم(ص)

نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

ادله علمی تاریخی بر وجود حضرت رقیه(س)

گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

نقش شخصیت امام معصوم(ع) در نقد روایات

نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

نگرش فراسوره‌ای در تفسیر

نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی