برچسب: سیاستگذاری و مسائل کلان سازمان

مجموعه چهار جلدی تحول نظام اداری منتشر شد

مجموعه چهار جلدی تحول نظام اداری به کوشش مجتبی ناهید و تورج حیدری توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی