برچسب: سلامت

سند ملی سلامت معنوی در حال نگارش است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سومین جلسه تولید شورای ملی سند ملی سلامت معنوی با حضور اعضای حقیقی و حقوقی...

هشتمین همایش سلامت معنوی اسلامی برگزار می شود

هشتمین همایش ملی سلامت معنوی اسلامی با محوریت «قرآن، سلامت معنوی اسلامی و جامعه» را از دوم تا چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می‌کند.

کرسی راهکارهای ارتقای سلامت معرفت به مثابه راهکارهای نهادینه سازی رکن...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه با همکاری گروه فلسفه دانشگاه قم به صورت حضوری

یادداشت هفته

نشست‌های علمی