سند ملی سلامت معنوی در حال نگارش است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سومین جلسه تولید شورای ملی سند ملی سلامت معنوی با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این شورا و مدیران و نمایندگان دستگاه های ذی ربط در تالار اندیشه پژوهشگاه تهران برگزار شد.

با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ضرورت توسعه بهداشت روانی و سلامت معنوی افراد مبتنی بر آموزه‌های اسلامی؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان دبیرخانه شورای تدوین سند سلامت معنوی اسلامی و فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان همکار و مسئول پشتیبانی فرآیند اجرایی آن تعیین و ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی شورای تدوین سند نیز مشخص شده است.

وزارت بهداشت،‌ وزارت ورزش و جوانان،‌ وزارت آموزش و پرورش، فرهنگستان علوم پزشکی،‌ فرهنگستان علوم، شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای زنان،‌نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها جزو اعضای حقوقی تولید سند و همچنین جمعی از ضاحبنظران این حوزه نیز به عنوان اعضای حقیقی در تدوین این سند ملی نقش دارند.

لازم به ذکر است سومین جلسه شورای تولید سند ملی سلامت معنوی روز گذشته با حضور اکثریت حقیقی و حقوقی اعضا در تالار اندیشه پژوهشگاه در شهر تهران برگزار شد.

تصویب ساختار و چارچوب این سند ملی و بررسی اهداف از جمله اقداماتی بود که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت.