برچسب: سعید مستغاثی

تنها سینمای ضد دفاع در جهان، سینمای ایران است!

نشست علمی «نقد و بررسی سینمای سیاه دفاع مقدس» به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی نقد و بررسی سینمای سیاه دفاع مقدس

برگزاری نشست علمی با عنوان «نقد و بررسی سینمای سیاه دفاع مقدس» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به صضورت حضوری و مجازی.

سینمای غرب آرایش آخرالزمانی گرفته است!

کتاب "... و اینک آخرالزمان؛ تاریخ سینمای هالیوود"، به قلم آقای سعید مستغاثی در گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی