برچسب: سایبری

نشست علمی چیستی تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی

پیش‌نشست علمی «چیستی تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی» در راستای اولین همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نخستین کمیته علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی برگزار شد

اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی با حضور حضرت آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رییس محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

کرسی ترویجی موقعیت‌یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه

کرسی علمی ترویجی «موقعیت‌یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه» به همت مرکز مطالعات فضای مجازی با همکاری گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

ثبت همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی در پایگاه استنادی علوم جهان...

همایش ملی تنظیم گری فضای مجازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت شد.

هم‌اندیشی نظام و نظام‌سازی مرکز مطالعات فضای مجازی برگزار شد

جلسه هم اندیشی نظام و نظام‌سازی مرکز مطالعات فضای مجازی با حضور و سخنرانی آیت‌الله علی اکبر رشاد برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی