برچسب: ساختار فرهنگی و مردم

ساختار فرهنگی مطلوب در جمهوری اسلامی

برگزاری میزگرد تخصصی «ساختار فرهنگی و مردم» در چارچوب همایش «منطق بازسازی ساختار فرهنگی کشور».

یادداشت هفته

نشست‌های علمی