برچسب: زودباوری

چرا زودباور می‌شویم؟!

مصاحبه پایگاه خبری الف با دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه.

تحمل بار زودهنگام و پیامدهای ناخواسته

یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با موضوع تحمل بار زودهنگام و پیامدهای ناخواسته.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی