برچسب: زبان شناسی

کرسی ترویجی مسئله ظهور و زبان‌شناسی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی