برچسب: روش شناسی اقتصاد

نشست نقد و بررسی کتاب مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد...

نشست نقد و بررسی کتاب توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی