برچسب: روسیه

دوره ایران شناسی؛ گذشته، حال و آینده برگزار می‌شود

دوره به همت بنیاد ابن سینا، مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه، انستیتو تمدن،مرکز فرهنگی خیام(روسیه) به صورت مجازی برگزار می‌شود.

پژوهشگاه و بنیاد، هاب علمی ایران و روسیه خواهند شد!

سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران-روسیه توسط اداره تعاملات علمی پژوهشگاه برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی