برچسب: روایت داستانی از امر قدسی

نشست نقد کتاب آنک آن یتیم نظر کرده

ششمین نشست ازمجموعه نشست‌های روایت داستانی از امر تاریخی به نقد و بررسی کتاب آنک آن یتیم نظر کرده توسط گروه ادبیات اندیشه خواهد پرداخت.

در ساختمان کلی اثر قدیس با روایت قاب‌گذاری شده مواجهیم

نشست نقد و بررسی کتاب قدیس نوشته ابراهیم حسن بیگی در راستای مجموعه نشست‌های «روایت داستانی از امر قدسی» برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی