برچسب: رهایی در سینما

تاملی کوتاه بر مفهوم «رهایی» در سینما

تازه‌ترین یادداشت محمدحسن شاهنگی دبیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با عنوان تاملی کوتاه بر مفهوم «رهایی» در سینما.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی